Ниигэм 8 oct 2020 377

​Буряад Уласай Ивалга аймагта хүүгэдэй хоёр сэсэрлиг баригдаба

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Ивалга аймагта «Демография» гэһэн үндэһэн түсэлдэ ородог «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» федеральна түсэлэй хэмжээндэ хүүгэдэй хоёр сэсэрлиг баригдаа.

Гүрэльбэдэ хүүгэдэй 14 бүлэгэй ябаха танхимууд тоног хэрэгсэлнүүдээр хангагдажа, бэлэн болонхой.

- Байгша ондо Ивалга аймагай Гүрэльбэ, Хойтобэе болон Сотниково һууринуудта хүүгэдэй гурбан сээсэрлиг баригдаа, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлээ.

Һүүлэй хоёр жэлдэ Ивалга аймагта яслиин хүүгэдэй  280 һуури байгуулагдаа. Энээнһээ гадна мүнөө хүдэлжэ байһан сэсэрлигүүдтэ яслиин наһанай үхибүүдэй 140 һуури байгуулгада зургаан сая түхэриг тухай һомологдоо.

Гэхэтэй хамта, Буряадай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман 1,5-һаа 3 наһа хүрэтэр хүүгэдтэ болбосоролой бусад аргануудые олгоно. Тиигэжэ байгша ондо Ивалга аймагта болбосоролой ажал ябуулха дэмжэлгэдэ  хубиин 4 сэсэрлиг хүртөө.

Фото: egov-buryatia.ru