Ниигэм 9 oct 2020 489

Хари гүрэнэй эрхэтэд ород хэлэндэ һураха аргатай

Исай Калашниковай нэрэмжэтэ номой санда лингафонно таһаг нээгдэбэ. Улаан-Үдэ хотын захиргаанай грантын мүнгэндэ энэ таһаг абтажа, ород хэлэндэ һураха дуратайшуул эндэ ерэжэ, һуралсал гараха аргатай болобо. Ушар юуб гэхэдэ, 2015 онһоо эхилжэ, тус номой сан ондоо гүрэнһөө ерэһэн зонтой харилсаатайгаар хүдэлжэ, тэдэнэртэ хэлэнэй талаар туһаламжа үзүүлдэг байна.

Номой сангай захирал Раиса Цыбеновагай хэлэһээр, шэнэ таһагта һуралсал гараха түрүүшын бүлгэм суглуулагдажа, нэгэ һарын туршада хэшээлнүүд үнгэрхэ. Хитадһаа Буряад Улас нүүжэ ерэһэн шэнэхээн буряадууд ород хэлэ шудална.

Долоон хоногто нэгэ дахин хэшээл болобошье, ехэ мэдээсэл һурагшадта үгтэнэ", - гээд хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат, Буряадай гүрэнэй дээдэ һургуулиин доцент Гунсыма Бадуева дуулгаба.

Фото: bgtrk.ru