Ниигэм 12 oct 2020 357

​Улаан-Yдэ хотодо дүрбэн бүлэ эхир хүүгэдтэй болоо

© фото: yandex.ru

Үнгэрһэн долоон хоногой туршада Уласай перинатальна түбтэ 98 эхэнэр нарайлаа. Тэдэнэрэй дүрбэниинь эхир хүүгэдтэй болоо. Хамтадаа 51 хүбүүд, 47 басагад түрөө.


Фото: yandex.ru