Ниигэм 14 oct 2020 433

​Монголдо - дахинаа һунгалта

© фото: pixabay.com

2020 оной октябриин 15-да Монголдо һунгалта үнгэргэгдэхэ. Бүхы уласайнгаа ниислэл хотын, сомонуудай болон аймагуудай түлөөлгын эмхи - Хуралнуудта һунгалта үглөөнэй 7.00 сагһаа үдэшын 20.00 саг болотор үнгэрхэнь.

Октябриин 15 амаралтын үдэр гэжэ соносхогдонхой. Аймагуудай болон ниислэлэй 9 Хуралда — 816, сомонуудта 7353 гэшүүн һунгагдаха. Хамта дээрээ 17161 кандидат 8169 һунгамалнуудай һууриин түлөө тэмсэнэ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: pixabay.com