Ниигэм 30 oct 2020 381

Ерэхэ үдэрнүүдтэ хүйтэн болохо


Мүнөөдэрһөө эхилээд, энэ долоон хоногой дүүрэтэр Буряадта хүйтэн уларил тогтохо гээд уларил шэнжэлэгшэд мэдээсэнэ.
Улас дотор багаханаар саһан орохо. Урдаһаа секундын 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 3-8 градус хүйтэн, зарим аймагуудаар 11-16 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 0-5 градус дулаан, зарим нютагуудаар 0-5 градус байха.
Октябриин 31-дэ саһан орохоор багсаамжалагдана. Һалхин секундын 15-17 метр хүрэтэр шангадаха. Һүниндөө 3-8 градус хүйтэн, баруун урда болон хойто зүгэй нютагуудаар 15 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 0-5 градус хүйтэн байхаар багсаамжалагдана.
Ноябриин 1-дэ Байгал шадар саһан орохоор хүлеэгдэнэ. Баруун хойноһоо секундын 6-11 хүсэтэйгөөр, зарим аймагуудта 15-18 метр хүрэтэр һалхин шангадаха. Һүниндөө 4-9 градус, хойто нютагуудаар 12-17 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 2 градус дулаанһаа 3 градус хүйтэн байха. Хойто газарнуудаар 4-8 градус хүйтэн байха.

Фото: pixabay.com