Ниигэм 29 oct 2020 605

Буряадтамнай зуун наһа эдлэгшэд олонПенсионно жасын мэргэжэлтэдэй дуулгаһаар байгша ондо уласаймнай 14 ажаһуугшад 100 наһатай болоо. Тэдэнэй 11-ниинь Улаан-Үдэ хотодо ажаһуугшад болоно.  Ивалгын, Кабанскын, Сэлэнгын аймагуудта нэжээд иимэ наһайтайшуул тоологдоно. 
Үнгэрһэн жэл 12 хүн 100 наһа хүрэһэн байна. Энэ жэлдэ зургаан наһатайшуул 102-той болоо. Мухар-Шэбэрэй аймагта 1917 ондо түрэһэн хүгшэн амгалан ажаһууна. Харин Буряад Уласымнай эгээл үндэр наһатай хүгшэн энэ жэлдэ 106-дахияа түрэһэн үдэрөө тэмдэглэбэ. 

Энэ үндэр наһатай хүгшэн ондоо гүрэнэй эрхэтэн байбашье, һүүлэй жэлнүүдтэ Улаан-Үдэ хотодо түрэлнүүдтээ ажаһуудаг", - гээд Пенсионно жасын мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.

Фото: yandex.ru