Ниигэм 30 oct 2020 383

Буряадай «Байкал» аэропорт шэнэ гуримаар хүдэлхэ

Октябриин 25-һаа ерэхэ жэлэй мартын 27 болотор Буряадай «Байкал» аэропорт намарай болон үбэлэй хаһада хүдэлхэ гуримдаа оробо.
Энэ хугасаада Улаан-Үдэ хотоһоо саг болоод лэ 13 шэглэлээр авиарейснууд ниидэхэ. «S7 Airlines» болон «Победа» авиабүлгэмүүдэй самолёдууд  үдэр бүхэндэ Улаан-Үдэ – Москва рейсээр ниидэжэ байха. 
Харин Буряад Уласта аяншалжа ерэхэ зондо тусхайтаар «Уральские авиалинии» бүлгэм 2021 оной февралиин 6-һаа рейс нээжэ, аяншалгын чартернэ түсэб бэелүүлхэ болоно.
Энэ сагта «Якутия» авиакомпани Улаан-Үдэ – Якутск, «ИрАэро» бүлгэм Улаан –Үдэ– Красноярск, Улаан-Үдэ – Иркутск, Улаан-Үдэ – Благовещенск хүрэтэр саг болоод лэ самолёдуудые ниидүүлжэ байха. «СиЛа» бүлгэм Улаан-Үдэ хотоһоо Шэтэ, Хужир тосхон болон Ойхон арал хүрэтэр самолёдоор хүн зониие абаашаха аргатай. Ноябриин 15-һаа «Nordwind Airlines» авиакомпани Улаан-Үдэ – Красноярск шэглэлээр сэхэ рейс эмхидхэжэ, долоон хоногто хоёр дахин ниидэхэ. Биледэй сэн субсидиин аргаар хүнгэлэлтэй гээд Буряадай аэропортын хэблэлэй албан мэдээсэнэ

Фото: yandex.ru