Ниигэм 2 nov 2020 495

​Сибирь болон Алас Дурна зүгэй дурасхаалай эрхим бэлэгүүд элирүүлэгдээ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Улаан-Үдэдэ «Аншалгын сувенир» гэhэн мүрысөөнэй можо хоорондын шатын түгэсхэлэй шата онлайн аргаар эмхимдхэгдээ. Энэ шатада илагшад ажалнуудаа бүхэроссиин хэмжээндэ олондо дурадхаха юм.

Мүрысөөндэ Сибирь болон Алас Дурна зүгэй 16 можо нютагуудhаа 517 мэдүүлгэ ороо. Тиигэжэ Сибириин федеральна тойрогhоо бүхэроссиин хэмжээндэ дурасхаалай 82 бэлэг шэлэгдээ, Алас Дурнын тойрогhоо – 80. Тэрэ тоодо, Буряад Уласhаа – 47.

«Аяншалгын сувенир» гэhэн бүхэроссиин мүрысөөн 2015 онhоо жэл бүри эмхидхэгдэдэг. Мүрысөөн хэдэн номинацинуудаар үнгэрдэг юм.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар