Ниигэм 1 mar 2021 494

Ивалгын аймагта хүүгэдэй шэнэ сэсэрлигүүд нээгдэбэ

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ Ивалгын аймагта хүүгэдэй хоёр сэсэрлигүүд нээгдэбэ.

Энэ дэмбэрэлтэ хэрэгтэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадалсаба. Гүрэльбэ, Хойто Бэе нютагуудта тус тустаа 280 һууринуудтай сэсэрлигүүд баригдажа, одоошье хүүгэдые угтан абаба. 
Хоёр дабхар үндэртэй, дүрбэн корпуснуудһаа бүридэһэн байшангууд бодхоогдожо, мүнөө сагай эрилтэдэ таарама таһалгануудтай, спортын болон концерт нааданай ехэ танхимуудтай, олон тоото студинуудтай юм. Гадна сэсэрлигүүдтэ өөһэдын эмнэлгын, эдеэ хоол шаналгын, хубсаһа угаалгын таһалганууд түхеэрэгдээ. Нэгэ саад барилгада 314 сая түхэригһөө үлүү мүнгэн гаргашалагдаа. 
Һүүлэй хэдэн жэлэй туршада Буряад Уласта хүүгэдэй 27 сэсэрлигүүд баригдаа. Хамтадаа 6000 үлүү хүүгэд тэндэ ябана. Ниигэмэй объектнүүдэй барилга үргэлжэлһөөр. 2023 он болотор Буряадта 16 һургуули, 8 сэсэрлиг баригдаха хараатай. 

Фото: egov-buryatia.ru