Ниигэм 8 jun 2021 983

​Түрэл хэлэн

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

ТАТААР ХЭЛЭН

Түрэл хэлэн               Ленар ШАЕХ

Хүгшэн эжын онтохонууд соо

Түрэл хэлэмни бии,

Үбгэн абын зальбарал соо

Түрэл хэлэмни бии.

Эжым дуулаһан дуун соо

Аялгатаһаар юм,

Абым хуряаһан орооһон соо

Ажамидарһаар юм.

Эртэ урда сагта

Эхэ хэлэмни бии болоо,

Эжыһээмни дамжан,

Энэ наһандам хүрөө.

Татаар хэлэн дээрээ

Таатай гоёор бэшэнэб,

Мүргэл-намаз хэнэб

Татаар хэлэн дээрээ.

Ород хэлэндэ Наиля Ишмухаметова оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА​

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман