Ниигэм 11 jun 2021 2637

​Хулгайша шаазгай

© фото: pixabay.com

ТЕЛЕУТ ХЭЛЭН

Хулгайша шаазгай              Ирина ПОТАПОВА-КАРГИНА

Оройшог хабар огород соогоо виктория-жэмэс һуулгабаб. Июнь соо сэсэглэбэ. Удангүй улаахан жэмэсүүд бии болобо.

Нэгэтэ өөрын хэрэгээр город ошоод ерэһэм, зарим жэмэсни таһалаатай газарта хэбтэбэ. Нэгэ захаһаань хазаад хаяжархиһан. Аашатайхан үхибүүд иигэбэ гү гэжэ һэжэг түрэбэб.

Гэнтэ хашаан дээрэм шаазгай һуугаад, нэрэ һурагүй шаханаба. Мэдэлшэ шубуун, ямар нэгэн мэдээ дуулгадаг гэжэ урданай зон хэлсэдэг бэлэй.

- Һайн мэдээ хэлээ һааш, хушуундаш – тоһо. Муу һаа – хоолойдош шулуун тогтошохо. Шаазгай тэрэ дары газарта ниидэн буугаад, жэмэс тоншожо эхилбэ. Улаануудыень залгина, ногоонуудыень – шэдэнэ. Эх, шалюун шаазгай. Хулгайша шаазгай.

Ород хэлэндэ автор оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: pixabay.com