Ниигэм 18 may 2022 943

Ой модон hэргээгдэхэ

Ой модон hэргээгдэхэ

© фото: bixipay

Майн  20-ндо Загарайн аймагай Старая Курба тосхоной дүтэ олоной хабаадалгатайгаар ой модон таригдаха.

Агууехэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай Илалтын 77 жэлэй ойдо зорюулагдаhан «Дурасхаалай сэсэрлиг» гэhэн хэмжээндэ хабаадагшад 40 мянга гаран нарhа hуулгаха юм.

Тиигэжэ Буряад Уласай ойн ажахын агентствын болон hайн дуратанай оролдолгоор 2015 ондо түймэртэ дүрэhэн 10 гектар ой hэргээгдэхэ болоно. 

Автор: Бато-Жаргал Логинов

Фото: bixipay