Ниигэм 26 may 2022 1023

Монголhоо мяха оруулха зүбшөөгдөө

Монголhоо мяха оруулха зүбшөөгдөө.

© фото: pixabay.com

Монголhоо Буряад Улас руу мяха оруулха хэрэг зүбшөөгдэбэ, Россельхознадзор урид байhан хорилто болюулаба. Энээн тухай Буряадай Уласай түрүүлэгшэ Алексей Цыденов болохоо байhан «Ородой Улас – Монгол» Шэнэ бодото байдалда харилсаа» гэhэн уласхоорондын форумай талаар тайлбари үгөө. 

«Россельхознадзор Монголhоо Ородой Улас руу мяха оруулха боломжо зүбшөөгөө. Монголдо хэдэн сая мал байдаг гэжэ бидэ мэдэнэбди. Манай Бурятмясопром үйлэдбэри Ород Уласай болон холо гадаада нютагуудhаа мяха худалдан абадаг. Яагаад хамагай ойрын хүршэнүүдhээ худалдажа абажа болохогүйб?»,- гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Урид Монголhоо мяха Ородой Улас руу импортлохо хорилто табигдаhанай ушар гэхэдэ, Монголой Уласта малай халдабарита элдэб үбшэн дэлгэрэнги байгаа.

«Ородой Улас – Монгол» Шэнэ бодото байдалда харилсаа» уласхоорондын форум майн 27-28-най үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэ хотодо болохо.

Автор: Бато-Жаргал Логинов

Фото: pixabay.com