Ниигэм 5 oct 2022 591

Омоли үдхэгдэнэ

Сентябриин 28-да Буряадай хүдɵɵ ажахын сайд Галсан Дареев «Росрыболовство» гэhэн  эмхиин хүтэлбэрилэгшын орлогшо Василий Соколовтой хамта Байгалай омоли загаhанай түрьhэ хаялгын байдалые шалгажа үзэhэн байна.

© фото: Хүдөө ажахын яаманай сайтһаа

Хүтэлбэрилэгшэд загаhа хамгаалгын постнуудые, Култушная hууринай загаhа баридаг газарые хаража шалгаhанай удаа суглаа үнгэргэhэн ушартай.      

Байгша ондо 75 тонно омоли  загаhые барижа, Большереченскын загаhанай заводто саашадаа үдэхыень эльгээхэ түсэбтэй.      

Хамта 1 доншуур – миллиард омолиин түрьhэн абтажа, инкубаторнууд соо үдхэгдэхɵɵр хараалагдана. 

 

Тус хэмжээнүүдэй ашаар омуль загаhанай тоо олошоруулжа, hаяын сагта  үйлэдбэриин аргаар загаhа барилгын хэрэг нээгдэхээр түсэблэгдэнэ.   

Автор: Баярма БАТОРОВА

Фото: Хүдөө ажахын яаманай сайтһаа