Ниигэм 15 mar 2023 510

Ажалай яармаг

«Буряад орондо һура, хүдэлэ!» гэһэн ажалай болон һуралсалай сүлөө һууринуудай республиканска яармаг  үсэгэлдэр, мартын 14-дэ, Республиканска бизнес – инкубаторай газарта үнгэрөө.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Яармагта  Улаан-Үдэ хотын болон республикын 45 гол үйлэдбэри хабаадаа. Ажалда абагшадай дурадхаһан салин хүлһэн 25 мянгаһаа 70 мянган түхэриг хүрэтэр байгаа. Тиихэдэ республикын  болбосоролой  13 эмхи яармагта хабаадажа,  олон янзын хэрэгтэй мэргэжэлнүүдээр һургаха байһанаа мэдээсээ.

Яармагай үедэ «Россида ажал» гэһэн ниитэ цифровой платформын арга боломжонуудтай танилсаха зүбшэлэлгын талмайнууд эмхидхэгдээ. Ажал бэдэрэгшэд эндэ ажалай һууринуудай бүхэроссиин банктай танилсажа, өөрынгөө резюме табиха аргатай байгаа.

Ажал бэдэрэгшэдтэ резюме бэшэжэ һураха арга боломжо үгтөө, гадна ажалда абагшадтай хөөрэлдэхэдөө, яажа бэеэ харуулхаб гэһэн мастер-хэшээлнүүд үнгэргэгдөө. Һургуули дүүргэжэ байгшад, өөртөө таараха мэргэжэл үшөө шэлээгүй зон тестировани гараа. Энэ яармаг дээрэ Ородой Холбоото Уласай Ажалай кодексоор хэрэгтэй зүбшэлнүүд үгтөө.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа