Ниигэм 22 mar 2023 523

Аяншалагшадай һанамжанууд

Буряад Уластамнай аяншалгын һалбари хүгжөөгдэнэ. Байгал далайда амархаяа дэлхэйн алишье буланһаа айлшад буужал байдаг. Хорото хамшагай дэлхэйгээр таража эхилхэдэнь, хүн зоной хилэ дабажа, иишэ тиишээ ябахань хорюулагдаа һэн. Мүнөө үбшэнэй бууража эхилхэдэ, гүрэн түрэмнай хилэеэ нээжэ, аяншалга урданайнгаа хэбтэ оробо.

© фото: авторай гэрэл зураг

Хүршэ Хитад гүрэн һая болотор хаалтатай байһанаа, эдэ үдэрнүүдтэ нээгдэбэ.  Хитадһаа бууһан түрүүшын бүлэг айлшад Буряад орон хүрэжэ, Байгал далайда амархадаа, өөрынгөө һанамжануудаар хубаалдабад.

-Би Гуаньжоу хотоһоо уг гарбалтайб. Эгээл энэ хирэдэ Байгал далай ерэжэ амархада, һонин байна. Байгалай хүхэ номин мүльһэ хараад  дурлааб, - гэжэ Ли Юньсан хэлэнэ.

Тэрээнтэй суг амаржа ябаһан нүхэдынь Байгал далайн гоё һайханһаа һаргаба.

- Ойхон арал дээрэ анхандаа жорлонгууд үгы һэн. Мүнөө энэ талаар ажал хэгдэжэ эхилээшье һаа, һанаһанда хүрэнэгүй. Тэрэнэй хажуугаар Интернет муугаар хүдэлнэ. Гоёор буулгажа абаһан зурагуудаараа тэрэ дороо нүхэдтэйгөө хубаалдаха дуран хүрэнэ ха юм, - гэжэ Тань Цзилин һанамжаараа хубаалдана.

Хүршэ гүрэнэй айлшадта загаһанай шүлэн ехэтэ һайшаагдаа. Гэбэшье хитад эдеэ бэлдэдэг һаань, үшөө һайн байха һэн гэлсэнэ. Худалдаа наймаа хэхэдэнь, банкын карта хэрэглэхэ арга байбагүй. Хитадай эрхэтэд мүнгэ хармаангалжа ябахаяа болиһоор үнинэй. Эдэ бүгэдэ һанамжануудыень хадуун абажа, аяншалгын һалбарида хүдэлдэг мэргэжэлтэд ажал ябуулха бэзэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: авторай гэрэл зураг