Ниигэм 29 mar 2023 585

Сэсэрлигэй барилга-эхин шатадаа

Улаан-Үдэдэ 240 һууритай үхибүүдэй сэсэрлигэй байшанай барилга эхилбэ.

© фото: Улаан-Үдэ хотын пресс-албанай гэрэл зураг

Шэнэ байшан байгша оной эсэстэ ашаглалда тушаагдаха юм. «Байкалсити»  гэһэн хизаарлагдамал үүргэтэй барилгын эмхиин барижа эхилһэн сэсэрлиг Менжинскын нэрэмжэтэ үйлсэдэ оршоно.   Улаан-Үдын захиргаанай мэдээсэлэй албанай дуулгаһаар, тэндэ нааданай, унталгын таһагууд, хубсаһаяа һэлгэдэг газар болоод логопедэй кабинет, хүгжэмэй, тамирай залнууд, һүүлэй үеын хэрэгсэлнүүдээр хангагдаһан эдеэнэй газар гэхэ мэтэ хараалагданхай. Нэмэжэ хэлэхэдэ, мүнөө жэл Гармаевай болон Юностиин гудамжануудаар үшөө 2 сэсэрлиг барижа эхилхэнь.

Үнгэрэгшэ 2022 ондо Буряадай ниислэл Улаан-Үдэдэ «Демографи» гэһэн үндэһэтэнэй түлэбэй хэмжээндэ 5 сэсэрлиг ашаглалда тушаагдаа һэн. Харин һүүлэй 3 жэлэй туршада хүүгэдэй  19 сэсэрлиг баригдажа, олон багашуул тэндэ һууритай болоһон байна.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Улаан-Үдэ хотын пресс-албанай гэрэл зураг