​2020-1921=99

15-01-2020

99 жэлэй саана декабриин 21-дэ «Buriaad-Mongoliin ynen» (1958 онһоо “Буряад үнэн”) гэжэ сониной нэрэтэй анха түрүүшын дугаар Шэтэ хотодо нара хараа. Тэрэ гэһээр хэды олон хубилалтанууд оршон тойрондо үнгэрөөб.

Буряад-Монголнайшье хэды таһараа, ёһо заншалнайшье алдагдахань - алдагдаа, шэнэлэгдэхэнь - шэнэлэгдээ, хубилгагдахань - хубилаа. Ажабайдал үргэлжэлһөөр. 100 хүрэтэрнай, нэгэ жэл лэ үлөө. Түрүүшын дугаарһаань хойшо засаг түрэ, оршон байдал танигдашагүйгөөр хубилаа. Урда үеын Молон багша, Варнаашха мэтын мэргэн үзэлшэдэй ухаандал багтама юртэмсэ: абяа гарахаһаа үлүү улам саашаа тарадаг, дамжадаг болоһон хии аман, дүрэ зураг, түбиие орёоһон, замбуулиниие шууд эбхэһэн түмэр тэргэ ба агаарай онгосонууд болон бусад.

Мүнөөдэрэй байдал хүрэтэрөө сонимнай түрэл хэлэнэйнгээ хэдэн янзын гадар “хубсаһа”- босоо бэшэгэй сагаан толгой ба лата, кирилл үзэглэл хэдэрээ, янза бүриин нам засагуудай дошхон шанга ба һүлэмхи бирагүйшье идхалга, баалалга үзөө. Бүгэдэ Буряадайнгаа түүхэ (Халха, Үбэр Монголтойнь, Эрхүү можо ба Үбэр Байгалтайнь) халуун хүйтэн, нарата һүүдэртэ, шуургата һэбшээтэ үдэрнүүдтэйнь тааруугаар багтаажа шадаал даа гэжэ тобшолмоор.

“Буряад үнэн” сонин ямар олон зоной үлгы, хуби заяан ба табисуур боложо үгөөб даа. Түрэл буряад сониндоо үнэн зүрхэнһөө дуратай зоной нэрэ соло үлэхэ, харин гансал хубиингаа алдар соло “Буряад үнэнэй” нюурнууд дээгүүр бөөмэйлдэг зон хубхай хооһон, хумхиин тооһон болохонь дамжаггүй гэжэ этигэгдэнэ.

Урда жэлнүүдтэ үнэн зүрхэнһөө алба хааһан аха нүхэдтөө, мүнөө үедэ тэсэмгэй­гээр үдэрһөө үдэртэ, дугаарһаа дугаарта түрэл арадайнгаа түүхэ найруулгада горитой хубитаяа оруулжа ябаһан нүхэдөө амар­шалаад, һайниие хүргэжэ, Хэблэ­лэй үдэрөөр баярай үгэнүүдые хүргэхэ хүсэл түрэнэ.

Бүгэдэ Буряадайнгаа “Буряад үнэн” сониной зуун жэлэй ойн баярта бэлэдхэл эхилһэндэ тоотой болог лэ!


Теги: Буряад Улас сониной 100 жэлэй ойн баяр17:17

​«Буряад сэдьхэлтэй хүм» 

17:15

​Глава Бурятии провел рабочую встречу с руководством крупнейшей индийской сети госпиталей «Меданта» в Дели  

17:02

​В 2020 году на исполнение наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского горсовета потратят 120 миллионов рублей 

16:58

​«Хилэгүй юртэмсэ» 

16:57

В Улан-Удэ депутаты горсовета обсудили прохождение отопительного сезона 

16:52

​Мэр Улан-Удэ проверил ремонтные работы на водоводах насосной станции «Юго-Западная» 

16:32

Һармагшанһаа һайхан лэ һаа... 

16:15

​Театр «Байкал» представил Блеск Азии  

16:11

​Угайнгаа баялиг удхалан…  

15:48

Хорото агаар 

15:16

Сядем все!: в Бурятии депутаты и общественники не поддержали документ о семейном насилии 

14:08

Школьникам Бурятии рассказали о героизме блокадного Ленинграда 

13:52

Видимая угроза: в Бурятии создадут межведомственную комиссию по экологии 

13:37

Центр древлеправославия: каждый пятый в Бурятии – потомок старообрядцев 

12:41

​Алексей Цыденов провёл двухчасовой прямой эфир с жителями Бурятии 

11:54

Новоселенгинский музей декабристов принял участие в акции «Блокадный хлеб»  

11:29

В Улан-Удэ открылась выставка Зинаиды Барковой  

11:01

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшөөр Юрий Трутнев үлэбэ 

10:56

​Вертолеты производства Улан-Удэнского и Казанского авиазаводов эвакуировали 4120 пациентов за два с половиной года 

09:04

​Группа компаний «Новотранс» пополнила бюджет Бурятии на 1,6 млрд рублей 

08:45

Зурхай на 24 января, 30 лунный день 

08:30

Без осадков погода, днём до -25 ожидается в Бурятии сегодня, 24 января 

Наши издания