Фото/видео 14 feb 2020 1978

​​Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуура

Энэ гэрэл зураг дээрэ Ага тойрогой Могойтын аймагай Сагаан-Уула нютагта 70 жэлэй саана, 1949 ондо, һургуулиин алтан богоһо алхажа, бэлэдхэлэй класста ороһон хүүгэд Дашанима багшатаяа байна. Дээрэ зогсоһон 7 хүүгэд хоёр класс дүү һурадаг байгаа. Эдэнэй зүгһөө мүнөө энэ һургуулида хүдэлжэ байһан багшанарта холын хараа бодолтой хурса мэргэн хүбүүд басагадые хүмүүжүүлхыень түрүүшын рядта баруун гарһаа гурбадахи һуугша Янжима Батоева-Базарон, Буряад Республикын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Улаан-Үдэ хотоһоо үреэнэ.

Алдар суута мэргэн буудагша Жамбыл Ешеевич Тулаев, Советскэ Союзай Герой, гэр бүлынгөө дүхэригтэ.

Молонов Борис Ширипович Куба гүрэндэ папайя модоной дэргэдэ. Латин Америкын гүрэнүүдэй гансал Кубада папайя гээшые «фрутобомба» гэдэг юм. Тэдэнэй хэлэн дээрэ «папайя» гэжэ үгөөр эхэнэрэй эрхэтэн нэрлэгдэдэг байшоо бшуу.

Түгнын голой багашуул Сулхара голой эрьедэ. Баруун гарһаа Вася Батуев, Саша Очиров, Мункожап, Геля, Будажап, Пурбожап Дондуковууд, Ванчик Жалсанов.

Үхибүүд Суулгын обоогой дэргэдэ. Жигмит-Доржо Ендонов, Мунко-Доржи Батуев, Цыден-Дамба Цыденов, Дылык Батуев болон Бадма Жигмитов.

Манай гүрэнэй Кубадахи һуралсалай түбэй мэргэжэлтэдэй үхибүүд. Баруун гарһаа эгээл захадань Борис Шириповичэй басаган Наташа. Тэрэ мүнөө эмшэн-педиатр, эмнэлгын колледжын багша Молонова Наталья Борисовна. 1964 он.


Борис Шириповичэй хүбүүн Витя Молонов Кубада хүүгэдэй сэсэрлигтэ шүлэг уншана.

Мухар-Шэбэрэй аймагай Суулгын һургуулиин эдэбхитэд болон тамиршад: Бимба Бальжиров, Гончикжап Цыбанов, Бато Далай Бальжиров, Будажап Дондуков, Вера Ширипнимбуева, Гармасу Дондукова, Женя Цыбанова.

Бадма Жигмитов, Борис Молонов болон Янжима Батоева-Базароной дурадхаһан гэрэл зурагууд.

Хүндэтэ уншагшад, хэрбээ хоморой фото-зурагуудтай һаа, тэдэнээ редакцидамнай эльгээжэ, бүгэдын һонорто дурадхыт гэжэ таанадтаа ханданабди. Айл бүхэнэй хадагалаанда иимэ баялиг олдохол байха. Тэдэнээ ерээдүйнгөө үеынхидтэ дамжуулаял.

Автор: Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл