Фоторепортаж 19 jun 2020 294

Улаан-Үдын приборостроительна нэгэдэлдэ Буряад Уласай Толгойлогшо хүрэбэ

Алексей Цыденов приборостроительна нэгэдэлдэ хүрэжэ, плазменна аргаар агаар сэбэрлэхэ тоногжуулгатай танилсаа. Эндэ оло дахин хэрэглэхээр нюураа хааха экрануудые үйлэдбэрилдэг юм.

Фото: Анна ОГОРОДНИК