Фото/видео 17 dec 2020 790

Улаан-Үдэдэ Зураб Церетелиин зурагуудай үзэсхэлэн дэлгэгдэбэ

Үзэсхэлэн январиин 18 болотор хүдэлхэ

Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран һайханай музейдэ анха түрүүшынхиеэ Зураб Церетелиин үзэсхэлэн дэлгэгдэбэ.

Үргэн олониитэдэ Зураб Константинович скульптор, уран зурааша гээд мэдээжэ. Харин тэрэнэй графика тухай үсөөн зон мэдэхэ. Тиимэһээ эдэ бүтээлнүүдтэй танилсахаяа шамдыт. Үзэсхэлэн январиин 18 болотор хүдэлхэ.

Фото: Анна Огородник