Фото/видео 11 mar 2021 723

​Буряадай Ивалгын аймагай ансамбль уласхоорондын фестивальда хоёрдохи һуури эзэлээ

© фото: Иволга-инфо. 24/7

Үнгэрһэн долоон хоногто Москва хотодо «Браво, маэстро!» гэһэн уласхоорондын фестиваль-мүрысөөн үнгэргэгдөө. Энэ харалганда хабаадагшад дуунай, хатарай, хүгжэмэй зэмсэгүүдээр гүйсэдхэлгэ гэһэн һалбаринуудаар талаан бэлигээ харуулаа.

Буряадай Ивалгын аймагай «Баян Тугад» ансамбль уласхоорондын хэмжээ ябуулгада оролсоһон байна. Тэдэнэр «Вокал. Академический вокал» гэһэн номинацида II шатын лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө. Ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ - Татьяна Мунхоевна Бадмаева юм.

«Браво, маэстро!» гэһэн уласхоорондын фестиваль-мүрысөөн «Музыкантофф» гэһэн фестивалиин хүдэлөөн Москва хотын Соёлой  департаментын, Нижегородско, Владимирска можонуудай болон Татарстан уласай соёлой яамануудаар дэмжэлгээр эмхидхээ.

 Хэмжээ ябуулга дистанционно аргаар эмхидхэгдээ гээд тэмдэглэлтэй.

Источник: Иволга-инфо. 24/7

Фото: Иволга-инфо. 24/7