Фоторепортаж 16 dec 2021 836

​Чингис Раднаев представил новый клип «Хурамхаан аймагай нютагууд»

“Ямаршье hайхамдаа Хурамхаамни”
Үгэнь, хүгжэмынь Энгельсина Гармаевагай
Зураг найруулга @nickbulanov
Ниидэдэг камера @bato.budaev