Ниигэм 14 jul 2022 308

​ «Тоонто нютаг»

 Иимэ гаршагтай видео-буулгабаринуудай урилдаан Буряад Уласта согсологдобо.

Түрэл һайхан тоонто нютаг тухай видеоклипүүд оройдоол зургаан минутаһаа үлүү байха ёһогүй. Тэрээн соогоо авторнууд нютагай һайхан түхэл шарай, түрүү хүнүүдээ магтажа харуулха аргатай. Мүн бэрхэшээлнүүдээ хажуу талада орхингүй, яагаад тэдээнээ шиидхэбэрилхэб гэһэн хэһэг заал һаа клиптэ оруулагдаха ёһотой гээд, урилдаанай дүрим соо тэмдэглэгдэнхэй.

Нэгэ нютагһаа нэгэ буулгабари урилдаанда хабаадана. Түрүү һуури эзэлэгшэд 1 сая түхэригтэ хүртэхэ. Шангай һуури абаһан хүнүүд 500, 300 мянган түхэригүүдээр урмашуулагдаха.

[email protected] гэһэн электрон хаягаар ажалнууд июлиин 15-һаа августын 15 болотор мэдүүлгэ болон клип хүлеэн абтаха.

Автор: Бадма ЯКШЕЕВ