Ниигэм 25 sep 2020 506

Ойн түймэрнүүдһээ һэргылэмжын ажал ябуулагдана

Һүүлэй үедэ ойн түймэрнүүдэй талаар номгохон байдал Буряад Уласта тогтоод байбашье, ойн ажахын харуулшад һэргылэмжын хүдэлмэри ябуулна.

Мэргэжэлтэд саг болоод лэ самолёдоор ой модо шалгажа, хабарай хаһада болоһон түймэрнүүдэй газарнуудые дээрэһээнь адаглан харана. Гол түлэб энэ ажал Хориин аймагта ябуулагдана.

«Авиатаһагай мэргэжэлтэд самолёдоор шалгалта эмхидхэхэдээ, гэнтэ ойн түймэрэй обёорогдоо һаа, газарта буужа, тэрэниие усадхаха хэрэгтэ ходо бэлэн байна», - гээд Хориин авиатаһагай лётчик Роман Михайленко хэлэнэ.

Ажалдаа ошоходоо, түймэр саралгада эгээл хэрэгтэй хэрэгсэл, зэмсэгүүдые абаад ябадаг тухайгаа мэргэжэлтэн хөөрэнэ.

 

Фото: yandex.ru