Ниигэм 9 oct 2020 414

Намарай хаһа бууража эхилээ

Ерэхэ амаралтын үдэрнүүдтэ хүйтэн уларил тогтохо тухай Буряадай уларил шэнжэлэгшэд мэдээсэнэ.

Октябриин 9-дэ уласай зарим нютагуудта бороон, саһан орохо. Һүниндөө Байгал шадар, хойто, баруун-урда зүгэй аймагуудаар саһан орохо. Баруун хойто зүгһөө секундын 5-10 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Зарим тээгүүр 15-20 метр хүрэтэр һалхин шангадаха. Һүниндөө 0-5 градус, зарим тээгүүр 8-13 градус хүйтэн хонохо.

Мүнөөдэр Улаан-Үдэ хотодо  һүниндөө саһан орожо болохо, үдэрэй туршада шииг нойтон орохогүй.  Баруун хойто зүгһөө секундын 6-11 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 0 градус, үдэртөө 6-8 градус дулаан байха.

Октябриин 10-да уласай ехэнхи дэбисхэртэ саһалха. Һүниндөө 1-6 градус, зарим аймагуудта 11-16 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 1 градус хүйтэнһөө 4-9 градус дулаан болохоор хүлеэгдэнэ.

Октябриин 11-дэ Буряадта үүлэтэй, зарим тээгүүр саһатай байха. Урдаһаа 4-9, зарим газарнуудаар 15-17 метр хүсэтэйгөөр һалхилха. Һүниндөө 4-9, градус, зарим аймагуудта 14-19, баруун урда зүгэй нютагуудаар 20-25 градус хүйтэн хонохо. Үдэртөө 0-5 градус дулаан байха гээд мэргэжэлтэд дуулгана.

 

Фото: yandex.ru