Ниигэм 17 nov 2020 265

Улаан-Yдэ хотын һургуулинуудта шэнэ оньһон техникэ абтана

Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда һургуулида шэнэ оньһон техникэ абтаба.

 Хамтадаа 1 сая түхэригтэ 19 компьютер, 2 ноутбук,  проектор болон олон үүргэтэй хоёр томо хэрэгсэл абтагдаа", - гээд Улаан-Үдэ хотын һуралсалай талаар хорооной мэргэжэлтэд мэдээсэнэ.

Улаан-Үдэ хотын Железнодорожно районай 51-дэхи дунда һургуули 1965 ондо нээгдэһэн түүхэтэй. Мүнөө 800 гаран һурагшад хоёр халаанда һурадаг. Саг болоод лэ һуралсалда хэрэгтэй шэнэ оньһон техникэ бусад хэрэгсэл абтажа байдаг.

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан