Ниигэм 3 dec 2020 256

​Буряадай санаторинуудта хүн олоор амараа

© фото: pixabay.com

“Санатории-России.рф” гэһэн уридшалан захилгын портал Алас Дурна зүгэй можо нютагуудай дунда бүридхэл дурадхаба. Буряад Улас эрхим гурбанай тоодо оруулагдаа.

2020 ондо санаторидо амаржа элүүржүүлэгдэһэн хүнүүдэй тоо эрид дээшэлээ гээд мэдээсэл соо хэлэгдэнэ. Нёдондо жэлтэй зэргэсүүлбэл, Буряад Уласта 12 %-ээр энэ тоо дээшэлээ. Буряадай аяншалгын яаманай тэмдэглэһээр, “туристический кэшбек” ехээр нүлөөлһэн байна.

Урда зүгэй санаторинуудта амаралгын сэн гүрэн дотор эгээл ехэ байгаа гээд хэлэлтэй. 3470 түхэриг нэгэ һүни хонолгын, эдеэ хоол барилгын болон элүүржүүлгын түлөө нэгэ хүн түлөө. Алас Дурна зүгтэ энэл туһаламжа 2250 түхэригтэ байгаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: pixabay.com