Ниигэм 22 dec 2020 196

​Буряад Уласай Загарайн аймагта «Арадай һан жаса» гэһэн түсэлөөр ажал бэелүүлэгдэжэ дүүрэбэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Загарайн аймагта «Арадай һан жаса» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ түсэблэгдэһэн бүхы ябуулганууд бэелүүлэгдэжэ дүүрэбэ. Дүн хамта аймагай тосхонуудые болбосон түхэлтэй болгохо хэрэгтэ 15,6 сая түхэриг гүрэнэй һанһаа һомологдоһон юм.

Эдэ үдэрнүүдтэ Онохой-3 тосхондо барилгын ажалнууд хүсэд хэгдэжэ дүүрэбэ. Дүн хамта аймаг дотор  27 хэмжээ ябуулга эмхидхэгдээ.  Аймагай дүрбэн тосхондо тамирай талмайнууд баригдаа, Хуушан Онохой тосхондо Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда унаһан сэрэгшэдэй хүшөө һэльбэн шэнэлэгдээ. Унэгэтэй, Шэнэ Бэрээн болон Эрхирик тосхонуудта ниитын талмайнууд заһагдаба.

Аймагай олонхи эдэбхитэн тосхонуудайнгаа гудамжануудые зайн галаар гэрэлтүүлэе гэжэ дуугаа үгэһэн юм. Мүнөө аймагай 51 гудамжа зайн галаар гэрэлтүүлэгдэжэ, тосхоной хуушарһан утаһанууд шэнэлэгдээ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар