Ниигэм 22 dec 2020 163

​Нарайлуулгын түбэй баяртай һонинууд

Декабриин 14-һөө 20 болотор Улаан-Үдэ хотодо 103 үхибүүн түрэбэ. Тэдэнэй тоодо эхир хоёр хүүгэд, 49 хүбүүд, 55 басагад.  Энээнһээ урда долоон хоногой туршада  Уласай нарайлуулгын түбтэ 119 үхибүүн түрэһэн гээд һануулая. Тэдэнэй тоодо мүн лэ эхир үхибүүд гараһан байна.