Ниигэм 11 mar 2021 436

​Буряад Уласай Кабанскын аймагта тамирай талмай нээгдэбэ

© фото: Кабанск-инфо

Буряад Уласай Кабанскын аймагта тамирай шэнэ талмай нээгдэбэ.

- «Демография» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ ажаһуугшадые бэе һорихо аргатай болгохо талаар ажал ябуулнабди. Тамиршадайшье мүрысөөнүүдтэ бэеэ һориходо хүнгэн болохо, - гэжэ тамирай талмайн нээлгын баяр ёһололдо Кабанскын аймагай дарга Алексей Сокольников хэлэбэ.

Хоккей, волейбол, теннис наадаха талмайнууд тамирай шэнэ газарта байгуулагдаа. Оймур һууринай 1300 ажаһуугшад жэлэй дүрбэн сагта бэеэ һорихо аргатай болобо.

Тамирай тайлмайн нээгдэхэ үдэр бүмбэгэтэй хоккейгээр аймагай мүрысөөн эмхидхэгдээ. Тус хэмжээ ябуулгада һурагшадай дүрбэн команда хабаадаа.

Источник: Кабанск-инфо

Фото: Кабанск-инфо