Ниигэм 17 apr 2021 169

​Зурхай - апрелиин 17, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 5

Гарагай газар махабад одоной газар махабадтай ушарна: «Сиддхи» - һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр бараа барихада, газар абахада, ажал хэрэгээ эблүүлхэдэ, таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Түрэл гаралнуудаараа найрлахагүй.

Модо тайрахагүй, модоор урлахагүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.