Ниигэм 25 may 2021 275

​Буряадай Тарбагатайн аймагта харгынууд заһабарилагдаха

© фото: egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Тарбагатайн аймагай Куйтун, Николаевский һууринуудта «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэлөөр заһабарилагдаха.

Николаевский нютагай Трактовая гудамжада харгы шэнэлэгдэжэ. Воровка гол дээгүүр гараһан хүүргэ заһабарилагдаха. Барилгын ажал үнгэрһэн жэлдэ эхилжэ, мүнөө үргэлжэлүүлэгдэнэ.

Куйтун нютагта Ленинэй гудамжада хоёр модонһоо дээшэ зайда харга заһабарилагдахаар түсэблэгдэнэ. Байгша ондо эдэ харгынууд ашаглалгада тушаагдаха гэжэ багсаамжалагдана.

Фото: egov-buryatia.ru