Ниигэм 4 jun 2021 790

​Шым-шым бабай   

© фото: youtube.com

ТАТААР ХЭЛЭН

Шым-шым бабай                   Резеда ВАЛЕЕВА

Газаа һүни буубал даа,

Бааюу – бааюу, унтыш даа.

Сонхо хэн тоншоноб,

Шым-шым бабай гү?

- Шым-шым би,

Үнэн тиимэб,

Үргэһөө хүрөө гү, багашуул?

Саг соогоо унтахань гү? –

Шалгажа бултыень ябанаб.

- Үбгэжөөлхэн, яба даа,

Һаршагануурхан, һалир даа,

Хүбүүм нюдөө аняа даа,

Һайхан зүүдэ харахань даа.

Шым-шым, саашаа ябаал даа.

Ород хэлэндэ Наиля Ишмухаметова оршуулаа

Сабантуй                             Роберт МИННУЛЛИН

Ута һургааг түхэреэн модон

Майдан дээрэ тодхоотой,

Оройдонь – эрэ тахяа.

Абирха дуратайшуул олон,

Абажа шаданагүй тахяае.

Би абирбаб,

Оройдонь хүрэбэб,

Үнэтэй шагнал –

Эрэ тахяае абабаб!

...Теэд доошоо хараад,

Доһолбо зүрхэм,

Эрьебэ толгойм,

Эреэлжэлбэ нюдэнэйм урда.

Эрэ тахяагаа алдабаб.

Яажа буухам гээшэб –

Янгынь нэгэ, туһалыта.

Барижа аятайгаар

Буулгажа хайрлыта…

Ород хэлэндэ Эльмира Блинова оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: youtube.com