Ниигэм 18 jun 2021 425

Буряадай Хяагтын аймагай шабинар уласхоорондын фестивальда түрүүлээ

Хяагтын аймагай хүүгэдэй соёл уралигай һургуулиин түлөөлэгшэд үндэр амжалта туйлаа

Санкт-Петербург хотын Елена Образцовагай хүгжэмэй академидэ хүүгэдэй болон эдиршүүлэй "Образцовые белые ночи" гэһэн уласхоорондын II фестиваль үнгэрөө. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряадай түлөөлэгшэд "Изобразительное искусство","Львы - хранители белых ночей Петербурга гэһэн номинацида түрүүлээ.  

Тиигэжэ Аюшеева Вероника - 1-дэхи һуури, Чойжолова Элина 2-дохи һуури эзэлээ. Полина Парыгина тусхай шанда хүртөө. Тэдэнэй хүтэлбэрилэгшэнь - Елена Геннадьевна Варнавская юм.

Фестивалиин үедэ хэмжээ ябуулгада хабаадагшад каллиграфи болон шабараар бүтээлнүүдые хэхэ мастер-классуудта хабаадаа.

Фото: Кяхта-инфо. 24/7