Соёл уралиг 19 aug 2020 354

​Буряад дарханай бүтээл

Ородой суута дуушан, мэдээжэ «Кино» бүлгэм байгуулагша Виктор Цой алтан дэлхэйһээ халин ябаһаарнь 30 жэл болобо. Энэ ушараар дурасхаалай хүшөө Санкт-Петербург хотодо бүтээгдээд, Танкист Хрустинскийн болон Ветерануудай гудамжануудай уулзуур дээрэ тодхогдобо. Энэ хүшөө манай нютагай мэдээжэ барималшан, Оросой уран һайханай академиин гэшүүн Матвей Макушкин уран гараараа бүтээгээ.

- 11 жэлэй туршада бүтээгдэһэн тус хүшөө мүнөө одоошье дүүрэбэ. Энэ һарын 14-дэ хүшөө тодхоогдоо. Байгша ондо агуу дуушанай наһа бараһаар 30 жэл үнгэрбэ, - гээд, мэдээжэ уран барималшан Матвей Макушкин Интернет сүлжээндэ өөрынгөө хуудаһанда толилоо.

Мэдээжэ дуушанай хүшөө Юрий Чашкинай буулгаһан гэрэл зурагһаа буулгагдажа бүтээгдээ, тэрэнэй утань аяар 4 метр 35 сантиметр болоно.

Улаан-Үдын түбтэ мэдээжэ Рокоссовскийн дүрэ Матвей Макушкин зохёоһон юм. Тэрээнһээ урид тэрэ мэдээжэ уран барималшан Вячеслав Бухаевтай хамта Екатерина хатанай хүрэл дүрсэ бүтээһэн намтартай.

Автор: Булат БАДМАЕВ