Соёл уралиг 17 sep 2020 281

​Буряад театрай зүжэгшэд Сергей Есенинэй шүлэгүүдые буряадаар уншахань

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театрай зүжэгшэд агуу ирагуу найрагша Сергей Есенинэй шүлэгүүдые буряадаар уншахань.

Ушар юуб гэхэдэ, элитэ поэдэй түрэһөөр 125 жэлэй ойдо зорюулагдаһан долоон хоног бүхэроссиин хэмжээн дээрэ 9-дэхи һарын 28-һаа 10-дахи һарын 4 болотор зарлагданхай. «Культура.рф» гэжэ портал дээрэ Интернедээр сэхэ дамжуулагдаха баярай хэмжээ ябуулганууд тодорхойлогдонхой.

«Шүлэгэй юртэмсэ. Есенин» гэжэ ниитэ гаршагтай аудио-түсэлөө түлэг дундаа бэлдэжэ байнабди», - гэжэ Буряад театрайхид мэдээсэбэ. Сергей Александровичай бэшэһэн, буряад хэлэндэ оршуулагдаһан 5 шүлэг зүжэгшэд уншаха. «Үнэсыш намайгаа, үнэсыш» («Целуй меня, целуй»), «Ээ, шаргамни! Хүл хурдан хүлэгүүдни!» («Эх вы, сани! А, кони, кони!»), «Шаналнагүйб, дууданагүйб, орилногүйб» («Не жалею, не зову, не плачу») гэжэ зохёолнуудыень Буряадай элитэ уран зохёолшон, СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн Цыдып Балданович Цырендоржиев буряадшалаа. «Һүни» («Ночь»), «Дуһалнууд» («Капли») гэжэ Сергей Есенинэй бэшэһэн шүлэгүүд Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Надежда Мунконовагай буряадшалһанай ашаар дүрбэн тэгшэ бэлигыень гэршэлжэ, буряад шагнагшадай һонорто «Буряад-ФМ» һубагаар агаарай долгиндо сентябриин 28-да зэдэлхэ.

Автор: Баяр ЖИГМИТОВ​