Соёл уралиг 21 sep 2020 356

2020 оной эрхим шүлэгшэн Буряадта ажаhуудаг

«Анна Ахматовагай түрэhѳѳр 130 жэлэй ойдо» гэhэн шагнал мүнѳѳ үеын ород уран зохёолой хүгжэлтэдэ хубитаяа оруулhан уран зохёолшодые урмашуулха, дэмжэхэ зорилготойгоор  эмхидхэгдэнхэй. Энэ шагнал Оросой Холбоото Уласай уран зохёолшодой холбоон 2019 ондо эмхидхэжэ, энэ намар хоёрдохиёо  шангал үнгэргэбэ.

Байгша ондо соносхогдоhон харалганда Буряад Уласай түлѳѳлэгшэ Алексей Баранников эрхимлэжэ, «2020 оной эрхим шүлэгшэн» гэжэ нэрлэгдэбэ. Шүлэгшэн Москва хотодо үнгэргэгдэхэ амаршалгын ёhололдо урилга абажа, ошоо. Энэ бэлигтэнэй олон  шүлэгүүд 2019 оной туршада хэдэн хэблэлдэ томилогдожо, олоной hайшаалда болон жюриин гэшүүдэй үндэр сэгнэлтэдэ хүртѳѳ.

Фото: yandex.ru