Соёл уралиг 2 nov 2020 392

Буряадта гоё концерт харуулагдаха

Ноябриин 4-дэ Ород Улас дотор Арадай нэгэдэлгын үдэр тэмдэглэгдэжэ, ГТРК «Бурятия»  #МЫВМЕСТЕ гэжэ нэрлэгдэһэн концерт харуулха.  Буряад Уласайнгаа ажаһуугшадые мэдээжэ артистнар амаршалха болоно. Бау Ямпиловай нэрэмжэтэ хүүгэдэй хүгжэмэй һургуулиин хор «Славься» гэжэ дуу гүйсэдхэхэ. Ородой Холбоото Уласай гимн гүйсэдхэхэ эрхэдэ залуу бэлигтэн Д. Бадмажапов, Н. Надмитов, Ж. Бамбагаев болон «4U» бойзбенд гэгшэд хүртэнхэй.
Буряадай оперо болон баледэй түрүү артистнар, «Байгал» театрай, «Забава», «Станица» гэһэн уран һайханай ансамблиин мэдээжэ дуушад, хатаршад һайндэрэй концертдэ хабаадажа, нютагаархинаа баярлуулха хүсэлтэй. Виктор Паньковай «Служба по контракту», Чингис Раднаев болон Ольга Жигмитова хоёрой бэлдэһэн «У солдатской могилы» гэһэн шэнэ клипнууд олондо дурадхагдаха. Һүүлэй хэдэн һарын туршада COVID-19 үбшэнтэй тэмсэжэ байһан эмшэдтэ  болон бусад мэргэжэлтэ зондо зорюулагдажа, бүлэг дуушадай бэлдэһэн «Спасибо нашим докторам» гэһэн дуун-зорюулга зэдэлхэ.

Тус концерт дахинаа ноябриин 5-да YouTube-тэ  болон Буряад Уласай соёлой яаманай болон РЦНТ-эйн тусхайда  канал дээрэ хараха аргатайт.

Фото: minkultrb.ru