Соёл уралиг 18 nov 2020 304

Буряад Уласай ансамбль Бүхэроссин фестивальда амжалта туйлаа

Санкт-Петербург хотын «Мюзикл-Холл» театрай Ехэ танхим соо «Салют Победы – «Русь моя – жизнь моя» гэһэн Бүхэроссиин фестиваль хаалгын ёһолол боложо, гала-концерт үнгэрөө.

Эндэ Буряад Уласай «Сибирский сувенир» ансамбль хабаадаһан байна. Ансамблиин хатарай бүлгэм «Колхозой басагад» гэһэн хатар гүйсэдхэжэ, фестивалиин лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Түрүүшын колхознуудай ажалшадай ажабайдал харуулһан хатар Анастасия Тугай, Татьяна Вампилова гэгшэд табиһан байна. Олег Шаренда, Денис Калашников гэшэд хүгжэм найруулаа.

Эсэгэ Ороноо хамгаалгын дайнда Илалтын туйлагдаһаар 75 жэлэй ойдо зорюулагдан фестиваль соносхогдожо, энэ хабар шэлэн абалгын шата эмхидхэгдээ юм. Тиин эгээл эрхим ансамбльнууд түгэсхэлэй шатада шэлэн абтажа, эдэ үдэрнүүдтэ гала-концертдэ хабаадаба.

Фото: пресс-служба ВСГИК