Соёл уралиг 26 nov 2020 606

Буряад Уласай Yндэhэтэнэй оркестрэй байгуулагдаhаар 80 жэл гүйсэбэ

Зохёохы бүлгэм энэ дэмбэрэлтэ ойдо дашарамдуулан hайндэрэй концерт  олоной анхаралда интернет дамжуулгын аргаар харуулхаяа бэлдэжэ байна.

 1940 ондо Москва хотодо үнгэргэгдэhэн буряад-монголшуудай урлалай 1-дэхи декадаhаа эхилжэ, Буряадай арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй оркестр бии болоhон түүхэтэй. Мүнѳѳ оркестр хаа хаанагүй мэдээжэ боложо, нэгэшье соёлой талаар хэмжээнүүд тэрэнэй хабааталгагүйгѳѳр үнгэрнэгүй. Буряад, монголой, солонгосой, түбэдэй, казах, китад хүгжэмэй зэмсэгүүд дээрэ бэлигтэн наададаг. Мэдээжэ композиторнуудай хүгжэм зэдэлжэ, олоной hайшаалда хүртэдэг заншалтай. Оркестрын дэргэдэ ятага дээрээ наадагшадай «Эрдэни ятаг» болон «Daida» гэжэ нэрэтэй этно бүлгэмүүд бии болонхой.

Буряад Уласай габьяата ажал ябуулагша Жаргал Тогтонов оркестрын гол дирижёр, мэдээжэ композитор, уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ Галмандах Баттулга болоно.Фото: egov-buryatia.ru/minkult