Соёл уралиг 17 dec 2020 345

​Буряадай уран зохёолшо бүхэроссиин литературна премиин гол шанда хүртэхэ аргатай

© фото: pixabay.com

В.К. Арсеньевэй нэрэмжэтэ «Дальний Восток» гэһэн шангай лауреадууд декабриин 18-да нэрлэгдэхэ. Харин мүрысөөнэй гурбан номинацида илагшад Москва хотодо Алас Дурнын үдэрнүүдэй үедэ соносхогдохо. Хахад финалда ороһон юһэн хүнэй гурбаниинь 500-500 мянган түхэригөөр урмашуулагдаха.

В.К. Арсеньевэй нэрэмжэтэ «Дальний Восток» гэһэн бүхэроссиин уран зохёолшодой шангай лауредуудай бага бүридхэл ноябриин 30-да толилогдооо. Тэрэ бүридхэлдэ уран зохёолнууд «Ута прозо», «Бага прозо», «Багашуулай прозо» гэһэн номинацинуудаар 10 зохёол ороһон байна.

500 мянган түхэригэй гол шанда дэбжүүлэгдэһэн зохёолнуудай дунда буряад уран зохёолшон Константин Сонголовой «Если бы карма» гэһэн роман оронхой.

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо - Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ Юрий Трутневэй үүсхэлээр К. Арсеньевэй нэрэмжэтэ «Дальний Восток» гэһэн бүхэроссиин уран зохёолшодой шан байгуулагдаа гэжэ һануулнабди.

 

Фото: pixabay.com