Соёл уралиг 27 jan 2021 1211

​Уран зураашан Бальжинима Доржиевай үзэсхэлэн Улаан-Үдэдэ дэлгэгдэхэнь

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

«Сагаан һарын дулаахан гэрэл» гэжэ нэрлэгдэһэн үзэсхэлэн Цыренжап Сампиловай нэрэмжэтэ урлалай музейдэ январиин 29-дэ хүдэлжэ эхилхэнь. Ородой Холбоото Уласай габьяата уран зурааша, Буряад Уласай Арадай зураашан Бальжинима Доржиевай уран бүтээлнүүд энэ үзэсхэлэндэ дэлгээгдэхэ.

«Сагаан һарын дулаахан гэрэл» гэжэ үзэсхэлэндэ ерэһэн харагшад Бальжинима Доржиевай гуша гаран зурагтай танилсаха аргатай байха юм. Уран зураашанай бүтээлнүүд өөрын онсо, дабташагүй маягтай. Буряад угсаатанай сэдьхэлтэй эдэ зурагуудынь түрэл байгаалидаа, ан амитадтаа зорюулагданхай. Омогтой дорюун уран бүтээлнүүд харагшадаа Сагаан һарын баяр найрай оршон руу шунган оруулха шэдитэй. Хододоо залуу сэдьхэлтэй Бальжинима Доржиев зохёохы ажалаа зогсоонгүй ябуулдаг заншалтай. Мүнөөшье тахал үбшэнэй шуухиран тараха үедэ уран зурааша үшөө олон бүтээлнүүдые зохёожо, олон тоото харагшадтаа харуулха хүсэлтэй байна. Бальжинима Доржиев 1950 ондо Агын Буряадай тойрогой Улаан-Булаг тосхондо түрэһэн. Эрхүүгэй урлалай һургуули болон И.Е. Репинэй нэрэмжэтэ Ленинградай уран һайханай академидэ һураһан. 1991-2013 онуудта Буряадай гүрэнэй Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ  драмын театрай ахамад зураашанаар ажаллаһан. 1981 онһоо эхилжэ, уласай, тойрогой болон уласхоорондын олон үзэсхэлэнүүдтэ эдэбхитэйгээр хабаададаг.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман