Соёл уралиг 20 feb 2021 484

​«Буряад хубсаhанай түүхэ домог»

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Хэр угһаа дамжуулагдажа ябаһан үндэһэн хубсаһамнай илгаатай байдаг. Буряад арадай хубсаһан эрэшүүлэй, эхэнэрнүүдэй, үхибүүдэй гэжэ илгарха. Нүүдэлшэ арадай ажабайдалһаа, эгсэ хубилдаг сагай уларилһаа буряад хубсаһан дулдыдадаг. Буряад арадай хубсаһан үдэр бүриин, һайндэрэй, үбэлэй, зунай, хабар-намарай, басаганай, һамган дэгэл гэжэ илгардаг.

Номой сангай хүүгэдэй таһагай хүдэлмэрилэгшэ Лодонова А.Д Сагаа һарын найрта эрэшүүлэй хубсаһан тухай һонирхолтой програма бэлдэбэ.

Источник: Үбэр Байгалай хизаарай номой сан

Фото: Анна ОГОРОДНИК