Соёл уралиг 20 feb 2021 453

​Буряадай «Үльгэр» театр Ехэ гастрольнуудта хабаадана

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Ородой Холбоото Уласай соёлой яаманай 2021 оной гастролиин-тоглолтонуудай ниитэ нэгэ бүхэроссиин «Большие гастроли» гэһэн түсэбтэ оруулагдаһан театрнууд согсологдоо. Буряадай ганса «Үльгэр» театр энэ бүридэлдэ оруулагдаба.

«Байгша ондо программын дахин ажаллажа эхилһэндэнь баяртайбди, бидэ дахинаа харгыда гарахабди. Сентябриин 10-да Тыва Уласта гастрольнай эхилхэ. Эрдэни Жалцановай «Поющая стрела», Яна Тумина болон Александр Балсановай «…и звали его Домино», Андрей Князьковай «Дюймовочка» гэһэн зүжэгүүдые болон Белигма Улзутуевагай «ҮльгэрShow» гэһэн зүжэглэмэл наада харуулхабди,  - гэжэ хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай захирал Баирма Дашидоржиева хэлэбэ.  

 2017 онһоо хойшо «Үльгэр» театр энэ программада эдэбхитэй хабаадана. Башкортостан, Удмурти, Татарстан, Саха (Яхад), Ингушети, Чечня, Хойто-Осети, Урда-Осетиин (Цхинвал) ажаһуугшад театрай зохёохы ажалтай танилсаһан байна.

 

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман