Соёл уралиг 26 feb 2021 364

​Буряад Уласта байгша ондо «Нүүдэлшэдэй ая дуун» дахинаа зэдэлхэ

© фото: nstagram.com/voiceofnomads

Байгша ондо Буряад Уласта «Нүүдэлшэдэй ая дуун» гэһэн фестиваль үнгэргэгдэхэ. 2020 ондо тус хэмжээ ябуулга тахал үбшэнһөө боложо эмхидхэгдээгүй гээд тэмдэглэлтэй.

11 жэлэй туршада эмхидхэгдэһэн хүгжэмэй хэмжээ ябуулгада дэлхэйн 50 гүрэнүүдэй түлөөлэгшэд хабаадаа. Тэрэ тоодо, Ородой Холбоото Уласай “одод” - Борис Гребенщиков, Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, «Мельница» болон бусад.

2017 ондо тус хэмжээ ябуулга «Russian Event Awards» гэһэн Үндэһэтэнэй шангай гран-прида хүртөө гэжэ һануулнабди.

Фото: nstagram.com/voiceofnomads