Соёл уралиг 11 mar 2021 473

​Буряадай Хурамхаанай аймагай нэмэлтэ һуралсалай түб бүхэроссиин мүрысөөндэ түрүүлээ

© фото: Курумкан-инфо 24/7

Үнгэрһэн долоон хоногто Башкортостанай Уфа хотодо «Туристический сувенир» гэһэн Бүхэроссиин VI мүрысөөнэй түгэсхэлэй шата үнгэрөө. Тус хэмжээ ябуулга Аяншалгын талаар федеральна агентствын дэмжэлгээр эмхидхэгдэдэг юм.

Бүхэроссиин мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада Ородой Холбоото Уласай 34 можо нютагай аяншалгын 420 сувенир хабаадаһан байна. Буряад Уласай Хурамхаанай аймагай нэмэлтэ һуралсалай эвенкнүүдэй «Давдын» гэһэн түб «Сувенир туристического маршрута» гэһэн номинацида нэгэдэхи һуури эзэлээ. Тэдэнэр «Северные россыпи» гэһэн ажал бэлдэһэн байна. Амжалта туйлаһан ажалай авторнууд-багшанар Марина Батуевна Раднаева, Елена Сергеевна Степанова,  Марина Сергеевна Степанова гэгшэд болоно. 

Источник: Курумкан-инфо 24/7

Фото: Курумкан-инфо 24/7