Соёл уралиг 24 mar 2021 649

​Хатарай бүхэроссиин урилдаанда Буряадай басагад шалгараа

© фото: Урилдаа эмхидхэгшэд

Хужар һууринай “Оюун Бэлиг” хамталигай гэшүүд Алтана Будаева болон Мэдэгма Хаптагаева гэгшэд бүхэроссиин хатарай урилдаанда шалгараа.

«Solo Dance Chelny-2021» гэһэн урилдаан Татарстан Уласай Набережные Челны хотодо үнгэргэгдэжэ, арадай, классическа, мүнөө үеын эстрадын түхэлэй хатар гүйсэдхэгшэдые суглуулаа. Калининградай, Амарай, Мурманскын можонуудай болон бусад нютаг хизаарнуудай түлөөлэгшэд тус урилдаанда оролсоо.

Ород гүрэндэ олон тоото арадуудай ажаһуудагые хатарай мүрысөөн харуулаа. Ахын басагад монгол, буряад, һоёд угай хатарнуудые гүйсэдхэһэн байна.

11-14 наһанай бүлэгтэ тэдэ “Мянгад” гэһэн монгол хатарай түлөө 2-дохи шатын дипломоор шагнагдаа. Алтана Будаева ба Мэдэгма Хаптагаева гэгшэд үшөө хоёр хатараа 15 наһанһаа дээшэ уран бэлигтэнэй дунда харуулжа, шангай һууринуудта гараа. “Хадын шэмэг” гэһэн буряад хатар гүйсэдхэжэ, 2-дохи шатын диплом абаа. Мүн “Чарасгас” гэһэн һоёд хатар дурадхажа, 3-дахи шатын диплом абаһан байна. “Оюун Бэлиг” хатарай хамталиг Хужарай соёлой байшанай дэргэдэ хүдэлдэг. Бүрэнголой дунда һургуулиин үхибүүд болон нютагай залуу эдэбхитэн хамталигай гэшүүд юм. 2019 ондо тэдэ Санкт-Петербург хотодо бүхэроссиин хэмжээ ябуулгада шангай 2-дохи һуури эзэлһэн байна.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Урилдаа эмхидхэгшэд