Соёл уралиг 29 mar 2021 494

​Буряадай Виталий Раднаевта Москва хотодо уран зохёолой шан барюулагдаа

© фото: Курумкан-инфо 24/7

Байгша оной март һарада Москва хотодо “Поэт года” гэһэн уран зохёолой үндэһэтэнэй шан барюулха ёһолол үнгэргэгдөө. Эндэ Буряадһаа гарбалтай Виталий Раднаевай ажал үндэрөөр сэгнэгдээ.

Буряадта зорюулагдаһан уянгата шүлэгүүдэйнь түлөө нютагаймнай хүбүүндэ "Иван Бунин 150 лет" гэһэн медаль барюулагдаа. Ородой литературада горитой хубитаяа оруулха шадалтай, бэлигтэй уран зохёолшодто тус шан барюулагдадаг юм.

Виталий Раднаев - SPUTNIK радиогой сэдхүүлшэн.  Тэрэ 1984 оной январиин 25-да түрэһэн намтартай, Хурамхаанай дунда һургуули түгэсөөд, 2005 ондо Москвагай гүрэнэй ехэ һургуулиин журналистикын таһаг дүүргэһэн юм. Виталий үшөө һургуулида һураха үедөө түрэл Буряад, Баргажан тухай рассказууд, шүлэгүүдые бэшэжэ эхилһэн юм.

Бурятка

Ты - родная дочь степей и гор,

Ты - необузданная кобылица

В душе твоей всегда костёр,

Ведь ты - Бурятии частица

В тебе одной мечта Востока,

Величие сибирской красоты

Мелодией весеннего потока,

Звучат твои небесные черты

Коса прочней булатной стали,

Улыбка так покорна, и легка

Глаза глядят на горизонта дали,

Они как два горящих огонька

Ты - гордость нации, бурятка,

Ухожена, стройна и велика,

В чем кроется твоя загадка?

Нам не дано узнать наверняка.

 

Источник: Курумкан-инфо 24/7

Фото: Курумкан-инфо 24/7