Соёл уралиг 7 may 2021 542

​Бибим – хүгшэн эжымни

© фото: Яндекс Дзен

КОМИ ХЭЛЭН

Бибим – хүгшэн эжымни       Насрулла БАЙБУЛАТОВ

Хүгшэн эжымнай - бибимнай

Блины шарахадаа бэрхэ юм,

Шарахан, түхэреэн, амтатай,

Шара нарандал адлиханиие.

Обоо хүбөө блиные

Одоол жарган эдинэбди,

Бибимдээ – хүгшэн эжыдээ

Баяраа булта хүргэнэбди.

Ород хэлэндэ Марина Ахмедова-Колюбакина оршуулаа

Түрэл хэлэн                Казим КАЗИМОВ

Түрэл хэлэм һайхан даа,

Түргэн бэшэнэб, шагнанаб.

Түрэлхидтэйгөө хөөрэлдэхэдэм,

Түшэг болонол намдаа.

Хабарай булагхан мэтэ

Хабатай зэдэлнэ,

Хизаар нютагайм дуун мэтэ

Холуур дуулдана.

Үбгэн абамниш, хүбүүмниш

Өөрынгөө хэлэн дээрэ

Үргэлжэ һайнаар дуугарна –

Үтэлхэгүйл түрэл хэлэмни.

Ород хэлэндэ Максим Амелин оршуулаа

Автор: Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА бэлдэбэ

Фото: Яндекс Дзен